Web ZX Spectrum Games z této adresy již není déle dostupný. Jediná funkční adresy je nyní http://zx-spectrum.cz.

The website ZX Spectrum games isn't available from this URL anymore. The new functional URL is http://zx-spectrum.cz.